- Vättern.org - http://www.vattern.org -

Fisk och fiske

Webbplatsen är under uppbyggnad. Gå in på vår ”gamla” Vättern.org för att få information [1]

beskuren-roding

Varje svensk sjö är unik. Det betyder att ingen kopia finns. Att säga att Vättern är unik känns otillräckligt. Man frestas – något oegentligt – hävda att Vättern, som varken är landets största eller djupaste sjö, ändå är den mest unika sjö som finns i vårt land.”Fiskeribiolog Gunnar Svärdsson 1988

Du har nu kommit till den officiella webbplatsen för fisk och fiske i Sveriges näst största sjö Vättern! Vättern med omfamnande natur är ett av Sveriges mest unika områden för fiske och friluftsliv. Vad sägs om 28 fiskarter, ett siktdjup på 17 meter och 516 km strand där höga klippor på många platser ger oslagbar utsikt över sjön? Att fisket dessutom är av världsklass för flera arter som t ex röding, insjölax och gädda gör ju inte saken sämre.

Vill du veta mer om fisk och fiske i Vättern? Här hittar du all information!

Läs mer på våra undersidor

Äta fisk? [2]

Att äta fisken man själv fångat är gott och ger definitivt den totala upplevelsen ytterligare en dim...

Fiska i Vättern [3]

Vättern med omfamnande natur är ett av Sveriges mest unika områden för fiske och friluftsliv. Vad säg...

Fiske från båt [4]

Webbplatsen är under uppbyggnad.   Båtuthyrning   Gästhamnar   Sjösättningsramper &n...

Fiskeregler [5]

Sidan är under uppbyggnad. För mer information gå in på den "gamla" Vättern.org   För att v...

Brott mot fiskereglerna [6]

Sidan är under uppbyggnad!

Enskilt och allmänt vatten [7]

Sidan är under uppbyggnad!

Fiskekort på enskilt vatten [8]

Sidan är under uppbyggnad!

Kräftfiske [9]

Sidan är under uppbyggnad!

Märkt fisk [10]

I Vättern pågår flera olika fiskundersökningar. I vissa fall märks fisk vilket bland annat kan syfta till a...

Nätfiske [11]

Sidan är under uppbyggnad!

Övrigt husbehovsfiske [12]

Sidan är under uppbyggnad!

Sportfiske [13]

Sidan är under uppbyggnad!

Fisketips [14]

I Vättern har du goda chanser att fånga ett flertal olika fiskarter. Vad sägs om röding, öring och lax ...

Abborre [15]

Svenskt sportfiskerekord hittar du här! I Vättern finns relativt gott om abborre. Den f...

Bytesfiskar [16]

Siklöja (Coregonus albula) Nors (Osmerus eperlanus) Storspigg (Gasterosteus aculeatus) ...

Gädda [17]

Svenskt sportfiskerekord hittar du här! Vår egen krokodil, gäddan, kan i Vättern uppn...

Gös [18]

Svenskt sportfiskerekord hittar du här! Gösens utbredning i Vättern begränsas till nor...

Harr [19]

Svenskt sportfiskerekord hittar du här! Vätterharren är Sveriges sydligaste naturliga ha...

Lake [20]

Svenskt sportfiskerekord hittar du här ! Det är gott om lake i sjön, men sportfisket ef...

Lax [21]

Svenskt sportfiskerekord (insjölax) hittar du här! Gullspångslaxen är världens mest storv...

Öring [22]

Svenskt sportfiskerekord (Insjööring) hittar du här! Alla svenska insjööringsformer varie...

Röding [23]

Svenskt sportfiskerekord hittar du här! Vättern har Sveriges största och värdefullaste best...

Sik [24]

Svenskt sportfiskerekord hittar du här! I Vättern finns tre olika former av sik. ...

Fisketillsyn [25]

För att syftet med fiskereglerna  ska kunna upprätthållas, det vill säga att erhålla en långsiktig och hå...

Fisksamhället [26]

I Vättern förekommer regelbundet inte mindre än 28 fiskarter samt signalkräfta. Förutom dessa fångas...

Abborre (Perca fluviatilis) [27]

Abborre är en typisk representant för det svenska sjöfisksamhället. Sjöar med rikliga kräftbestånd brukar...

Gös (Sander lucioperca) [28]

Gösen är en införd art i Vättern, liksom i ett flertal sjöar i tillrinningsområdet. I Vättern gjorde...

Harr (Thymallus thymmalus) [29]

Harren i Vättern är sjölevande förutom under det första yngelstadiet och under lekperioden då delar...

Framtidsutsikter och hot [30]

Mycket jobb kvartsår innan hoten mot harren i Vättern har kartlagts, undersökts och i möjligaste mån ...

Genomförda åtgärder [31]

Sommaren 2010 genomfördes biotopvårdande åtgärder i två av Vätterns tillflöden (Gagnån och Hornån) i syfte ...

Övervakning och undersökningar [32]

Trots att historiska data över Vätterns harrbestånd saknas bedöms beståndet ha minskat sedan 1980- och ...

Lake (Lota lota) [33]

Laken är en bottenlevande fisk som trivs i kalla och djupa sjöar med ett klart vatten. Då laken är...

Lax (Salmo salar) [34]

Laxförekomsten i Vättern är helt beroende av utplanteringar. Den första utsättningen av lax i sj...

Öring (Salmo trutta) [35]

  Öringen i Vättern är liksom rödingen en ursprunglig art som funnits i sjön sedan istiden. Den ...

Röding (Salvelinus alpinus) [36]

Rödingen, eller storrödingen som den också kallas till skillnad från de i norra Sverige förekommande arte...

Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) [37]

Signalkräftan är en art som introducerades i Sverige från Nord Amerika i slutet på 1960-talet för...

Sik (Coregonus maraena) [38]

Sikarnas systematik är komplicerad och många studier har genomförts för att undersöka hur de olik...

Gädda (Esox lucius) [39]

Gäddan förekommer i många skiftande typer av sjöar och vattendrag, men den föredrar grunda vegetationsrika vika...

Om fisket [40]

Sidan är under uppbyggnad! Vättern och dess omgivning är unik vilket gör sjön till ett starkt varu...

Fritidsfiske [41]

Sidan är under uppbyggnad

Yrkesfiske [42]

Sidan är under uppbyggnad! Det finns idag (2018) 18 yrkesfiskare i Vättern. Denna skara har kraftigt mi...
Så sköts fisket [43]

Så sköts fisket [43]

Olika aktörer Den huvudsakliga förvaltningen av fisket i Vättern sköts av staten via Havs- och vat...

Samförvaltning Fiske [44]

Samförvaltning Fiske Under början av 2000-talet insåg man på nationell nivå att den traditionella mynd...

Arbetsgrupper i Samförvaltning Fiske Vättern [45]

Arbetsgruppens roll är att bereda sakfrågor och återkommande relaterad information till Samförvaltningen som...

Blanketter [46]

Här hittar du blanketter gällande ersättning för deltagande i Samförvaltning Fiske: Enskilda F...

Sjösäkerhet [47]

Sidan är under uppbyggnad!    

Vett och etikett [48]

Sidan är under uppbyggnad!