Yrkesfiske

Sidan är under uppbyggnad!

Det finns idag (2019) 19 yrkesfiskare i Vättern. Denna skara har kraftigt minskat under 1900-talet från att ha varit över 100 rena yrkesfiskare och cirka 400 deltidsyrkesfiskare på 1940-talet! De bidrar idag till att hålla bygden kring sjön vid liv och förser oss med den fantastiskt goda och nyttiga mat som fisk och kräftor från sjön utgör. Graden av lokal förädling- och försäljning är relativt stor runt Vättern samtidigt som efterfrågan och prisbild från den småskaliga fiskerinäringen är bra.  Fångststatistiken från yrkesfisket ger även en viktig information om fiskbeståndens utveckling. Många yrkesfiskare säljer och förädlar själva sin fångst medan andra säljer hela eller delar av fångsten till uppköpare. Huvuddelen av fångsten säljs lokalt i omedelbar anslutning till sjön. Dessa försäljningsställen är väl värda ett besök!

Ett rent yrkesmässigt fiske bedrivs bara i ett fåtal sjöar och länder i Europa. I Sverige finns merparten av yrkesfiskarna i de stora sjöarna, Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Samtliga yrkesfiskare har en särskild licens för att få bedriva fiske på allmänt vatten i dessa sjöar. Det finns inte några fångstkvoter för fisket i insjöarna utan fiskuttaget begränsas av antalet fiskare och fördelningen av dispenser för fiske med olika redskap.

Det huvudsakliga yrkesfisket i Vättern bedrivs efter fisk med bottensatta nät. I näten fångas sik, röding och öring . Därutöver förekommer ett visst fiske med fasta redskap, så kallade fällor, i vilka fångas mindre mängder av flertalet arter under de tider på året då fisken går strandnära. Ett visst riktat fiske sker även efter lake med så kallade lakstrutar. Laken används i huvudsak som kräftbete. Under 2000-talet har fisket efter signalkräfta ökat kraftigt och fått allt större betydelse för fisket.  Idag utgör kräftfisket stommen i Vätterfisket då cirka 90 % av yrkesfiskarnas samlade inkomst kommer från detta fiske. Signalkräftor fångas med bur.

I figuren nedan framgår yrkesfiskets fångster för de vanligaste arterna mellan åren 1990-2015.

 

 

Försäljningsställen

SIC

Länk till besöka Vättern

 

Sidan senast uppdaterad 20 juni 2019
 

Comments are closed.