- Vättern.org - http://www.vattern.org -

Fiskeregler

 

Trollingfiske

 

För att vi alla idag och i framtiden skall kunna njuta av fisket i Vättern krävs en långsiktig och hållbar hushållning av resursen fisk. Av den anledningen tar Havs- och vattenmyndigheten fram bestämmelser som reglerar fisket. De flesta bestämmelserna är avsedda att bevara tillräckligt stora bestånd av fisk samt ge dessa goda möjligheter för lek och reproduktion. Det är en bra garant för ett framtida fiske!

Svenska Fiskeregler – aktuella fiskeregler för Vättern  logga-sfr

Aktuella och uppdaterade fiskeregler för Vättern hittar du på Svenska Fiskereglers webbplats [1]. Här kan du göra  sökningar i ett kartfönster över det område du tänkt fiska i samtidigt som du kan Svenska Fiskeregler Mobilfiltrera regler utefter fiskesätt och datum. Efter en genomförd sökning i kartfönstret hittar du bland annat aktuella fredningstider, fredningsområden och minimimått. På sidan kan du också planera ditt fiske med hjälp av ett veckovis uppdaterat sjökort från sjöfartsverket.

Svenska Fiskeregler fungerar utmärkt på surfplattor och smartphones vilket gör det lätt att hålla koll på reglerna när du befinner dig på eller vid sjön. Ett tips är därför att göra sidan till en favorit på hemskärmen för snabb och lätt åtkomst.

Anmäl dig gärna till Svenska Fiskereglers nyhetsbrev [2]. I nyhetsbrevet, som utkommer cirka 4 gånger per år, får du senaste informationen gällande fiskereglering vilket varvas med aktuella och intressanta ämnen med koppling till fisk och fiske.

 

Bestämmelser om minimimått innebär att fisken ska ha uppnått en viss storlek innan den får fångas. Oftast är laglig storlek på nätmaskorna kopplade till detta. Tanken är att fisken åtminstone ska leka en gång innan den blir lovlig att fånga.

Bestämmelser om fredningstider och fredningsområden är avsedda att skydda lekande eller lekvandrande fisk.

Bestämmelser om redskapsbegränsningar och fångstbegränsningar är till för att inte fiskbestånden ska äventyras genom ett allt för hårt fiske.

I detta avsnitt kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som vill fiska i Vättern.

Juridiskt finns det dessa kategorier fiskare i Vättern:

Här redovisas de regler som du som är fritidsfiskare och som sportfiskar behöver känna till samt ett urval av reglerna för fritidsfiskarnas husbehovsfiske. Personer med yrkesfiskelicens beviljas undantag från vissa regler för att kunna bedriva ett lönsamt fiske. Vissa av reglerna gäller inte för fiskerättsägare som fiskar på eget vatten. Om Du bara är intresserad av reglerna för kräftfiske nås dessa här: Kräftfiske [3].

Sportfiska rätt på Vättern [4] (PDF) är ett regelblad som innehåller en kortversion innefattande de viktigaste reglerna för kräft- och sportfiske som en pdf-fil klar för utskrift. Denna bör du alltid ha med dig i båten vid fiske! Regelbladet kan du även finna i anslutning till informationsskyltar vid sjön.

Försvaret har övningsområden som berör Vättern, se nedanstående länk