Styrelsemöte i Vätternvårdsförbundet

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 18/10/2019
10:00 f m - 12:30 e m

Kategorier


Plats: Gyllene Uttern.

Kallelse och Dagordning: här

Bilagor:

28. Protokoll (1a-e)
• Stämma: 20190510: Justerat och klart, på hemsida (a)
• Styrelse: 20190322: Justerat och klart, på hemsida (b)
• Verksamhetsutskottet (VU):
190409: Justerat och klart, på hemsida (c)
190611: Justerat och klart, på hemsida (d)
– 190917: på gång
• Samförvaltning Fiske:
190523: Justerat och klart, på hemsida (e)

31. Agenda 2020 (2)

32. Ekonomi (3)
löpande budget -> via e-post

40. Vätternlivet (4a&b)
via e-post