Styrelsemöte i Vätternvårdsförbundet

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 22/03/2019
10:00 f m - 12:30 e m

Plats
Skaraborgsvatten

Kategorier


Årets första styrelsemöte inom Vätternvårdsförbundet tar plats på fredag den 22 mars. Vi kommer vara hos Skaraborgsvatten i Stenstorp (utanför avrinningsområdet!). Vi börjar som vanligt med drop-in fika från 9:30, styrelsemöte från kl 10 till 12:30. Vi avslutar med en gemensam lunch och en guidning genom vattenverket.

Kallelse och förslag till dagordning finns här.

Bilagor

(Obs: länkar till bilagor markeras först (orange) när man hovrar över dem – men de finns…)

 1. Protokoll från tidigare möten
  a) Styrelseprotokoll -> Styrelse2-2018
  b) VU-protokoll -> 2018-12-14
  c) VU-protokoll -> 2019-02-06
  d) Samförvaltning 4:2018 -> SF4-2018
  e) Samförvaltning 1:2019 ->SF1-2019
 2. Förslag på ändringar av stadgar
  a) Föreslagna ändringar
  b) Förslag proposition
  c) Ändring av arbetsordning
 3. Budget
  a) Preliminär bokslut 2018
  b) Reviderad budget 2019
  c) Preliminär budget 2020
 4. Inför stämman
  a) Förslag verksamhetsberättelse
  b) Förslag till arbetsprogram 2020
  c) Medlemmar och medlemsavgifter
 5. Remisser, yttrande mm
  a) Hjo kommun: VA-plan.
  b) Motala kommun: Tillstånd vattenuttag Borghamn vattenverk.
  c) Försvarsinspektören Miljö och Hälsa: Bankantsdränering Karlsborgs Flygplats