Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma genomförd

Den 10 maj avhölls ordinarie förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet i Askersund på Sjöängens...

maj 22, 2017

Läs mer

LänsstyrelsernaVätternvårdsförbundet

Ny båt för fisketillsyn

För drygt en vecka sedan sjösattes och döptes den nya fisketillsynsbåten i Vättern –...

maj 22, 2017

Läs mer

Vätternvårdsförbundet

Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022 – förslag inför förbundsstämman

  I ”Kalendern” finns uppdaterad Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern...

maj 8, 2017

Läs mer

Vätternvårdsförbundet

Kallelse till Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 10 maj 2017 i Askersund

Härmed kallas medlemmar i Vätternvårdsförbundet och intressenter i Vätterns Vattenråd till...

april 7, 2017

Läs mer

Vätternvårdsförbundet

Årsskrift 2016 klar!

Nu finns årsskriften för 2016 publicerad. Klicka på bilden för att ladda ner den

Vätternvårdsförbundet

Ny rapport i meddelandeserien – Utveckling av sikfisket i Vättern – ett samverkansprojekt med fiskare och forskare

 Nu är rapporten Utveckling av sikfisket i Vättern  publicerad. Den har nr 125 i våran...

februari 15, 2017

Läs mer

Vätternvårdsförbundet

Remiss – Förvaltningsplan för fisk och fiske Vättern 2017 – 2022

Nu har du möjlighet att ge synpunkter på Förvaltningsplan för fisk och fiske Vättern 2017...

februari 1, 2017

Läs mer

Vätternvårdsförbundet

Undersökning av glacialrelikter i Vättern 2016

Ny rapport – Vättern FAKTA 2:2017 Några av de små kräftdjur som kvarstannade i Vättern...

januari 25, 2017

Läs mer

Vätternvårdsförbundet

Ny resursöversikt från SLU

Årligen publicerar SLU tillsammans med Havs-och Vattenmyndigheten en sk resursöversikt. Här är...

januari 24, 2017

Läs mer

LänsstyrelsernaLeader VätternVätternvårdsförbundet

Välkommen till ”nya sidan” om Vättern

Nu ändrar vi programvara, innehåll och lay-out för websidan om Vättern! Den nya versionen är en...

januari 9, 2017

Läs mer