- Vättern.org - http://www.vattern.org -

Kultur runt Vättern

I och runt Vättern har människan verkat, bott och använt vatten och dess miljöer i lång tid. Det finns därför en rad kulturlämning kopplade till just vatten och som besitter kulturella värden.  Att känna till och t o m bedöma dessa lämningar är viktigt vid all ”vattenvård”.

Kulturmiljö och vattenförvaltning är ett länsövergripande projekt som drivits i regi av Vattenmyndigheten Södra Östersjöns Vattendistrikt med berörda län. Inom projektet har viktiga kunskapsöversikter av befintliga kultur- och naturunderlag publicerats och inventeringsarbete initierats. Jönköpings län har ansvarat för Vätterns av- och tillrinningsområden och arbetet har mynnat i ett några detaljerade studier med samlingsnamnet ”Minnen vid vatten”.

kultur [1]

Båthus och båtar i drift på Visingsö är en typ av kulturvärden i Vättern

Följande rapporter om vattenknutna kulturvärden vid Vättern finns utgivna (med länk till publiceringsplats):

minne-vid-vatten-vatternbackar [2]Kunskapsöversikt Vättern avrinningsområde [2](Vattenmyndigheten Södra Östersjön):

 

 

 

 

 

 

 

minne-vid-vatten-huskvarna [3]Minne vid vatten: Huskvarnaån [3]  (Länsstyrelsen i Jönköping)

 

 

 

 

 

 

 

minne-vid-vatten-vatternbackar [4]Minnen vid vatten: Tolv Vätternbäckar [4] (Länsstyrelsen i Jönköping)

 

 

 

 

 

 

 

tiselius [5]Den Märkvärdiga sjön Vättern: Vätternvårdsförbundet har återutgett en bok bestående av dels en avhandling av Urban Hierne  (Märkvärdigheter hos sjön Vättern (1720)) samt två skrifter av Daniel Tiselius (Uthförlig Beskrifning Öfwer Den stora Swea och Giötha Siön Wätter (1723) ; samt: Ytterligare Försök Och Sjö-profwer Uthi Wättern (1730). Utgåvan har gjorts i syfte att visa på dokumentation från en ”svunnen tid” samt tillgängliggöra densamma för en bredare publik. Projektet genomfrördes tillsammans med Hav-och Vattenmyndigheten samt Arkivnämnden i Västra Götalands Län. Böckerna kan köpas (200kr) från kansliet