Välkommen till Vättern

Här finner du fakta om miljö, fisk och fiske samt samverkan/vattenråd till Vättern och Vätterns tillflöden

    Bild: Rosa Varju

Enkätundersökning av fritidsfisket pågår nu!

Fritidsfiske omfattar både sportfiske och fiske med mängdfångande redskap såsom fiske med bur, nät eller ryssja. Fritidsfisket har stor betydelse för bygden runt Vättern. För att kunna utveckla fisket och förvalta fiskbestånden behövs information om fisket. Vi hoppas att du vill bidra till att ge en aktuell bild av fritidsfisket i Vättern genom att besvara denna enkät! Enkäten avser allt fiske i Vättern utan licens under 2015, både på enskilt och allmänt vatten. Mer information och länk till enkäten hittar du här.